Wacht niet op de energie van de toekomst.
Kies vandaag al voor de brandstof die alles verandert.

De meest groene oplossing voor alle soorten motoren en alle brandstoffen. Ongeacht de branche, sector of industrie. ChangeXL is een verbeterde milieuvriendelijke brandstof, die zorgt voor ongekende prestaties.

De werking van ChangeXL is gebaseerd op een complex mengsel van natuurlijke enzymen. Ook wel biokatalysatoren genaamd. Dit unieke enzymenconcentraat zorgt voor een moleculaire verandering van de brandstof, wat leidt tot snellere en betere verbranding, minder uitstoot en jarenlange houdbaarheid. Het bijzondere van enzymen is, dat ze niet alleen de eigenschappen van brandstof positief veranderen, maar dat ze door blijven werken in de gehele brandstofketen. Zo reinigt ChangeXL alles, van de opslagtanks tot de motor. ChangeXL breekt het aanwezige water in benzine, diesel en marine gasolie af en maakt bacteriën, schimmels en gisten onschadelijk. Bovendien voorkomt het problemen met ethanol in benzines.

De plantaardige enzymen maken ChangeXL de meest groene brandstof tot nu toe. We noemen het niet voor niets de brandstof die alles verandert. Op deze website laten we zien wat ChangeXL concreet voor u verandert.

It is
time
for
change

ChangeXL heeft door de toegepaste enzymtechnologie een andere samenstelling dan de tot nu toe bekende groene benzines en diesels. Enzymen zijn biologische katalysatoren die chemische reacties veroorzaken en stoffen op moleculair niveau met elkaar verbinden of afbreken. De enzymen in ChangeXL richten zich specifiek op de koolwaterstoffen en de moleculen in biobrandstoffen. Ze breken lange en complexe molecuulketens in de brandstoffen af en verzadigen het brandstofmengsel met zuurstof waardoor een stabielere, homogenere brandstof met een hoger cetaangetal ontstaat. De enzymen worden bij dit proces niet verbruikt en blijven dus ook gedurende de opslag actief. ChangeXL verbrandt sneller en vollediger wat meer rendement oplevert in de vorm van een lager brandstofverbruik, minder uitstoot, lagere onderhoudskosten en doorgaans meer motorvermogen.

ChangeXL
is anders

 • De enzymen verbreken de oppervlaktespanning tussen watermoleculen en voeren ze in minuscule deeltjes af.
 • De enzymen breken bacteriën, schimmels en gisten af. Dit voorkomt geblokkeerde filters, stilstand en schade aan motoren.
 • De enzymen breken de moleculaire structuur van toegevoegde biobrandstoffen af met als gevolg een optimalere verbranding en een minimale koolafzetting in de motor.
 • De enzymen breken organische vervuiling in tanks en leidingen af waardoor tankinstallatie langer meegaan.
 • ChangeXL benzines zijn stabieler waardoor problemen met ethanol. worden voorkomen.

ChangeXL
is betrouwbaar

 • De enzymtechnologie is CEC-gecertificeerd, erkend en aanbevolen door constructeurs en de Europese vereniging van automobielfabrikanten (ACEA).
 • ChangeXL voldoet aan alle internationale brandstofnormen, waaronder EN590 voor dieselolie en EN228 voor benzine.

ChangeXL werkt

 • 4-11% brandstofbesparing.
 • 4-11% emissiereductie voor CO2.
 • 10-20% emissiereductie voor NOx.
 • 30-40% emissiereductie voor roet en fijnstof.
ChangeXL bestellen: +31 88 021 51 00
info@changeXL.com