ChangeXL verandert alles voor:

Binnenvaart, zeevaart, offshore en visserij

Full
change
ahead

ChangeXL is de brandstof die alles verandert voor de scheepvaart. De brandstof heeft een sterk reinigend vermogen, waardoor tanks, separatoren en motoren duidelijk schoner zijn en beter presteren. Dankzij ChangeXL bezuinigt u op brandstofverbruik en onderhoudskosten. ChangeXL zorgt voor een aanmerkelijke reductie in de uitstoot van broeikasgassen. Vanwege de schonere verbranding neemt de lokale uitstoot significant af (afname NOx gemiddeld 20%, roetuitstoot gemiddeld 40% lager).

In het reguliere wegtransport levert ChangeXL een bewezen dieselbesparing van 4 tot 7%, maar in scheepvaart is de besparing vaak nog hoger. Daarnaast leidt de inzet van ChangeXL tot een forse vermindering van CO2 emissies en lokale uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden, roet en fijnstof. Doordat er steeds minder op vol vermogen wordt gevaren is de vorming van koolafzetting in de motoren een bekend probleem. ChangeXL breekt koolafzetting af en voorkomt overmatige vervuiling van de motor. Een betere brandstofkwaliteit en een schoon brandstofsysteem zorgen voor optimale prestaties.

De schonere verbranding van ChangeXL zorgt tevens voor een langere levensduur van uw motorolie. ChangeXL marine gasolie en ChangeXL diesel worden voor bunkerklanten uitgeleverd in de Nederlandse havens en in Antwerpen.

ChangeXL verandert alles voor:

Land- en tuinbouw, bouw, wegtransport, openbaar vervoer en overheden

Your
drive
to
change

ChangeXL is de innovatieve brandstof die alles verandert voor de transportsector en het wegverkeer. ChangeXL optimaliseert het verbrandingsproces in motoren. De verbranding is vollediger en efficiënter. Dus neemt het motorvermogen toe en belangrijk: het brandstofverbruik neemt af. Evenals de uitstoot en de CO2 footprint. In het reguliere wegtransport levert ChangeXL een bewezen dieselbesparing van 4 tot 7%, en in het geval van zwaar transport is de besparing nog hoger.

Daarnaast leidt de inzet van ChangeXL tot een forse vermindering van CO2 emissies en lokale uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden, roet en fijnstof. ChangeXL verlengt de levensduur van tanks, brandstof- en roetfilters, inspuitsystemen en motorcomponenten.

Wat ChangeXL voor motoren doet, doet het ook voor de opslag van brandstof. De plantaardige enzymentechnologie breekt aanwezig (condens)water af en voorkomt bacterieproblemen veroorzaakt door micro-organismen. Zo ontstaat er een schonere brandstof die zorgt voor schonere opslagtanks zonder bezinksel en een jarenlange houdbaarheid van de brandstof.

ChangeXL verandert alles voor:

Tankstation eigenaren en automobilisten

Change
is in
our
hands

ChangeXL is de innovatieve brandstof die alles verandert aan de pomp. Daarmee nemen eigenaren van tankstations en vooral consumenten verandering én verantwoordelijk in eigen hand. ChangeXL is weliswaar iets duurder dan reguliere brandstof, maar levert een zichtbare besparing op in het verbruik en de onderhoudskosten. ChangeXL verlengt de levensduur van tanks, brandstof- en roetfilters, inspuitsystemen en motorcomponenten. Daarnaast zorgt ChangeXL voor een probleemloze langdurige opslag van brandstof, voor bijvoorbeeld plezierboten, oldtimers en motoren die langere tijd niet worden gebruikt.

Met ChangeXL krijgt u de beschikking over een groene brandstof, door diverse onafhankelijke onderzoeken en praktijkvoorbeelden onderbouwd. Het is een schone brandstof die past binnen de huidige trends en aansluit bij de tijdgeest. ChangeXL stoot minder CO2 uit en is daarmee daadwerkelijk schoner voor het milieu. Het verhaal achter ChangeXL, gebaseerd op de innovatieve werking van plantaardige enzymen, is eenvoudig uit te leggen en laat zich samenvatten in één krachtige belofte voor u en uw consument: ChangeXL is de brandstof die alles verandert.