Gulf Bunkering heeft een overeenkomst gesloten met hun vaste relatie Glomar Offshore voor de levering van HVO20 met ChangeXL aan al hun schepen op de Noordzee. Met dit speciale brandstofmengsel vermindert Glomar Offshore de CO2-uitstoot met 22,5%, de NOx-uitstoot met 15,8% en de uitstoot van roet en fijn stof met 28,8%.