Gulf Bunkering sluit overeenkomst met Glomar Offshore voor levering HVO20 met ChangeXL

Den Helder, 1 november 2021

Gulf Bunkering heeft een overeenkomst gesloten met hun vaste relatie Glomar Offshore voor de levering van HVO20 met ChangeXL aan al hun schepen op de Noordzee. Met dit speciale brandstofmengsel vermindert Glomar Offshore de CO2-uitstoot met 22,5%, de NOx-uitstoot met 15,8% en de uitstoot van roet en fijn stof met 28,8%.

HVO20 is een hernieuwbare diesel (80% diesel en 20% HVO) die wordt geproduceerd uit afval en reststromen van plantaardige-en dierlijke vetten. Het bevat vrijwel geen zwavel en onverzadigde moleculen zoals olefinen (alkenen) en aromaten. HVO20 in combinatie met de enzymtechnologie van ChangeXL zorgt voor een betere en snellere verbranding wat leidt tot minder uitstoot en is geschikt voor alle typen motoren. Vanwege de snellere en completere verbranding is de uitstoot van CO₂, NOx, roet en fijnstof aanzienlijk lager. Daarnaast zorgt het gebruik van ChangeXL vanwege de reinigende werking voor een vermindering van de onderhoudskosten van tanks en motoren.

Glomar offshore-Gulf Bunkering-HVO20 met ChangeXL